Kindbehartiger

Een kind van gescheiden ouders heeft recht op een vertegenwoordiger. Iemand die de tijd neemt om te luisteren, die complexe dingen uitlegt en die wensen en zorgen vertaalt naar ouders en betrokkenen. Zo'n iemand is de Kindbehartiger.

Als ouders uit elkaar gaan

Als je gaat scheiden met kinderen, dan ben je druk. Druk met regelen, verdelen, vastleggen. Op de automatische piloot stoom je door zodat je zo snel en goed mogelijk kan beginnen aan je nieuwe leven. Maar er is een partij aan de zijlijn die er niets meer van snapt. Voor de kinderen staat de wereld op z'n kop. Wat vertrouwd was, is weg. Hoe gaat je kind daarmee om? Is er iemand die luistert?

Hulp voor kinderen van gescheiden ouders

Hoe je ook je best doet als ouders om je kinderen op te vangen in de scheidingssituatie, soms is dat niet genoeg. Simpelweg omdat je als ouder zelf opgeslokt wordt door je eigen verdriet, door wrok, of door regeldingen en zorgen. Maar de behoefte van je kind om gehoord te worden, wordt niet minder. Je kinderen verdienen de steun van een derde, neutrale partij. De Kindbehartiger is die partij.

Wat doet een kindbehartiger?

Als vertrouwenspersoon behartigt de Kindbehartiger de belangen van een kind wiens ouders in scheiding liggen. De bedoeling daarvan is dat het kind na de scheiding weer met zelfvertrouwen en een gevoel van veiligheid door kan met leven. Dat geldt niet alleen voor kinderen die middenin een scheiding zitten, maar ook voor kinderen die al langer met gescheiden ouders leven. Om dat te bereiken biedt een kindbehartiger verschillende vormen van ondersteuning:

 • een stem in de scheidingssituatie, naast die van de ouders
 • luisteren naar wensen en zorgen, al dan niet te delen met ouders
 • spelenderwijs uitleg over de scheiding en de gevolgen hiervan
 • vertegenwoordiging van de wensen van het kind voor ouderschapsplan
 • een veilige plek om tot rust te komen en gehoord te worden
 • ondersteuning in de vertaalslag van het kind naar de ouders

Kinderrechten

De Kindbehartiger werkt vanuit het IRVK, het internationale verdrag voor de rechten van het kind. Je vindt de Kindbehartiger dan ook in de wegwijzer kind en scheiding van het Nederlands Jeugdinstituut en bij de organisaties op de website kinderrechten.nl. Meer informatie over de Kindbehartiger lees je op kindbehartiger.nl.

Waarom de Kindbehartiger?

 • Biedt steun en een luisterend oor
 • Treedt op als spreekbuis voor het kind
 • Brengt de beleving en wensen van een kind in beeld
 • Heeft aandacht voor de beleving en emoties van de ouders
 • Maakt de scheiding en nieuwe gezinssituatie begrijpelijk voor het kind
 • Ondersteunt het gezin bij het opstellen van een ouderschapsplan
 • Kan waar nodig verbinding maken met andere professionals en instanties

Wanneer de de Kindbehartiger? 

Niet alleen kinderen die middenin de scheiding zitten hebben behoefte aan steun en vertegenwoordiging. Het werk van de Kindbehartiger is ook heel zinvol wanneer de scheiding al achter de rug is, of er nog aan zit te komen. Wanneer kun je de Kindbehartiger inzetten?

 • Je hebt besloten te scheiden. In deze eerste fase kunnen jullie en de kinderen meteen al ondersteuning gebruiken, bijvoorbeeld bij het overbrengen van dit nieuws en het uitleggen van het scheidingstraject.
 • Jullie gaan een een juridische procedure starten en de stem van kinderen verdient hierbij een plek.
 • Jullie zijn al een tijdje uit elkaar, maar er doen zich problemen voor met zaken die de kinderen aangaan.
 • Het contact met een ouder moet hersteld worden. Wanneer een van de ouders door de scheiding uit beeld is geraakt, kan de Kindbehartiger hulp bieden bij het uitbouwen van relaties.
 • Jullie willen advies en hulp bij juridische vraagstukken rondom de scheiding en de kinderen.


Onvrede melden

Kinderen van gescheiden ouders verdienen een bemoeial, iemand die voor ze opkomt.