Scheidingsmediation

Uit elkaar gaan met kinderen is pijnlijk en complex. Maar als ouders wil je meestal hetzelfde: dat de scheiding voor iedereen binnen het gezin zo goed mogelijk afloopt.  Scheidingsmediation is daarbij cruciaal. Want scheiden met kinderen vraagt niet alleen om goede praktische, juridische en financiële afspraken, maar vooral ook om commitment. Commitment voor de goede afloop en de belofte dat niemand er bekaaid of beschadigd vanaf komt.

Scheiden met kinderen

Wie neemt de kinderen op welke dagen? Waar gaan ze wonen en wie betaalt het schoolgeld? Scheiden met kinderen legt pijnlijke en praktische vraagstukken op je bordje. Bovendien telt het gezin meerdere partijen die allemaal hun eigen behoeftes en belangen en emoties hebben. Vergeet niet: je raakt elkaar nooit meer kwijt. Je bent en blijft met elkaar verbonden door de kinderen, en daarmee ook door ouderavonden, doktersafspraken, verjaardagen. Zaak dus om afspraken op papier te zetten, zo eerlijk en helder mogelijk, in het belang van iedereen binnen het gezin. Scheiden in overleg, noemen we dat.

Scheiden in overleg

Scheiden in overleg is de enige manier om van een scheiding een 'succes' te maken. Maar dat lukt alleen onder begeleiding van iemand die neutraal is en die het belang van het gezin nimmer uit het oog verliest. Iemand die ingrijpt wanneer het verdriet of de wrok teveel stem krijgt of de stem van anderen te weinig gehoord wordt. Scheidingsmediation zet het gezin voorop en afspraken op papier.  

Waarom de Scheidingsbegeleider?

  • Begripvol scheiden in overleg
  • Eén aanspreekpunt voor de hele scheiding
  • Geen torenhoge kosten
  • Het gezin centraal, zowel kinderen als ouders
  • Ondersteuning achter de schermen van juridische, fiscale en notariële deskundigen
  • Maatwerk met heldere prijsafspraken
  • Geen standaard convenanten
  • Prijs per sessie, dus geen tijdslimiet
  • Volop respect en ruimte voor emoties 

Wat doet een echtscheidingsmediator?

Een echtscheidingsmediator bemiddelt tussen twee mensen die scheiden. Veel mediators concentreren zich enkel op de emotionele aspecten van een scheiding, terwijl anderen juist op het financiële en juridische vlak bemiddelen. Maar er zijn ook allround mediators – al zijn die dun bezaaid. Dit zijn de mediators die het hele traject voor hun rekening nemen: van het eerste gesprek via de alimentatie tot aan de formele scheiding. 

Wie is de Scheidingsbegeleider? 

Anneke de Groot is een allround echtscheidingsmediator voor ouders met kinderen. Zij biedt begeleiding en ondersteuning voor elke stap in het scheidingstraject. Dat betekent dat zij alles voor je regelt: van de afspraken over de hond tot het echtscheidingsconvenant, van de kleine financiële dingetjes tot aan de hypotheek. Zij fungeert als mediator, spreekbuis, kindbehartiger en bemiddelaar, maar ook als gespreksbegeleider en een beetje coach on the side. En als het nodig is, roept ze de hulp in van haar netwerk van financiële, notariële en juridische specialisten. Hoe dat er precies uitziet? Lees hoe de Scheidingsbegeleider werkt.

Kindbehartiger

Bij een scheiding raakt het kind soms in het gedrang. Een kind heeft dan recht op een bemoeial, iemand die voor het kind opkomt. Een kindbehartiger geeft kinderen weer een stem. 

Lees verder

Mediation

Scheiden, en dan? Wie krijgt het huis, hoe regelen we het met de kinderen en waar blijft de hond? Als je uit elkaar gaat moet je veel regelen. Mediation helpt gezinnen bij alle facetten van een scheiding.

Scheiden met ruzie? Schipmediator!

Relatieonderzoek/Schipmediator

Willen jullie met respect voor elkaar uit elkaar of samen onderzoeken wat er nog is? Deze methode geeft jullie inzicht en begrip binnen drie gesprekken. Hoe fijn is dat?

Wil je in goed overleg scheiden?
Met een toekomst voor iedereen in het gezin?