Zo werkt de Scheidingsbegeleider

De Scheidingsbegeleider regelt alle dingen die je, als je gaat scheiden, regelen moet. Maar wat zijn die zaken precies? Hoe werkt een mediator en wat kan zij voor je betekenen? Lees meer over begeleiding op maat bij het stappenplan voor scheiden.

Werkwijze mediation

Ga je scheiden en overweeg je mijn hulp bij de scheiding in te schakelen? Dan gaan we eerst kennismaken. Tijdens deze vrijblijvende intake (met beide partners!) komen we meer te weten over elkaar, over jullie situatie en over jullie ideeën over de scheiding. Aan de hand van dit gesprek en een vooraf ingevulde vragenlijst maak ik een stappenplan op maat. In dit stappenplan zet ik de gewenste dienstverlening uiteen, evenals de kosten van scheiden die hiermee verbonden zijn.

Eerst: welke mediation?

Als scheidingsmediator kan ik jullie samen, maar ook individueel begeleiden. Bij een scheiding in overleg begeleid ik jullie in principe samen. Als dat niet goed lukt, kan ik jullie ook individueel bijstaan. Wanneer scheiden in overleg niet mogelijk is, kan ik één van de partners vertegenwoordigen. Dat zijn drie verschillende vormen van mediation:

  • Gezinsmediation: ik begeleid jullie als stel en als gezin door het scheidingstraject;
  • Pendelmediation: als de onderlinge verhoudingen het onmogelijk maken om het scheidingsproces samen te doorlopen, begeleid ik jullie apart van elkaar;
  • Individuele begeleiding: als scheiden in overleg niet haalbaar is, vertegenwoordig ik als mediator één van jullie, terwijl de ander zijn eigen vertegenwoordiger kiest. 

Scheiden: wat te regelen

Het is afhankelijk van jullie situatie en mogelijkheden bij welke stappen in het scheidingstraject jullie begeleiding wensen. In de meeste gevallen begeleid ik de scheiding van de eerste tot de laatste stap. Daarbij zet ik mijn expertise in als mediator voor scheidingen met kinderen. Ik weet alles van de kleine lettertjes en van de juridische, financiële en fiscale gevolgen van scheiden. Bovendien heb ik de back-up van een uitstekend team van experts. 

Scheiding stappenplan

1. Ouderschapsplan ten behoeve van de kinderen
2. Verdeling van de bezittingen (waaronder de eventuele eigen woning)
3. Kinderalimentatie en eventueel partneralimentatie opstellen
4. Inzichtelijk maken van toekomstig maandelijks besteedbaar inkomen
5. Verdeling van pensioenen
6. Hoe om te gaan met het risico op overlijden tijdens of na de scheiding
7. De verzekeringsportefeuille
8. Afspraken over mogelijk toekomstig verschil van mening over gemaakte afspraken, of nieuwe ontwikkelingen die mogelijk leiden tot bijstelling van gemaakte afspraken
9. Gemaakte afspraken vastleggen in het echtscheidingsconvenant
10. Evaluatie van de begeleiding en ondertekening convenant
11. Verzoekschrift indienen bij de rechtbank, samen met ouderschapsplan en convenant
12. Beschikking van de rechter en akte van berusting
13. Belastingaangifte in het jaar van de scheiding

Echtscheidingsconvenant

Alle afspraken uit het stappenplan leggen we vast in een echtscheidingsconvenant, een volledig op maat convenant dat jullie samen ondertekenen. Wanneer het verzoek tot echtscheiding door de advocaat is ingediend en de beschikking van de rechtbank is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, is jullie huwelijk ontbonden.

Nazorg

Kinderen hebben de tijd nodig om aan een nieuw leven met gescheiden ouders te wennen. Bovendien veranderen situaties en groeien kinderen. Als mediator bied ik daarom nazorg voor de kinderen. Dat betekent dat ik op regelmatige basis voor en met de kinderen de gescheiden situatie evalueer. De nazorg loopt tot de kinderen 18 jaar oud zijn.

Goede afspraken op papier

Ik hecht grote waarde aan zorgvuldige afspraken over de dienstverlening. Ik werk daarom altijd met een dienstverleningsovereenkomst op maat. Daarin staat alles wat we afgesproken hebben, zodat je precies weet wat ik doe. Bij de overeenkomst ontvang je ook de algemene voorwaarden en de privacyverklaring.

Wil je in goed overleg scheiden?
Met een toekomst voor iedereen in het gezin?