Scheiden in overleg

Als je gaat scheiden komen er veel pijnlijke vraagstukken op je bordje. Wie neemt de kinderen in huis? Wat doen we met de woning? Heb ik recht op alimentatie? Een scheiding met kinderen vraagt om duidelijke afspraken, afspraken waar iedereen binnen het gezin zich achter kan scharen. Scheiden in overleg is je beste optie wanneer je in goede vrede uit elkaar wilt en met succes het gedeeld ouderschap wilt aangaan. 

Goed scheiden, samen scheiden

Scheiden in overleg is de prettigste manier om uit elkaar te gaan. Zeker wanneer je gaat scheiden met kinderen. Bij scheiden in overleg maak je samen afspraken over de toekomst. Op financieel, fiscaal en juridisch gebied. Het voordeel van scheiden in overleg is dat je allebei achter de gemaakte afspraken staat. Dat maakt de kans kleiner dat je later onenigheid krijgt. Scheiden in overleg vereist een bepaalde commitment. Je moet beiden bereid zijn om samen te werken en het samen eens te worden. De Scheidingsbegeleider zet zich in om deze samenwerking te laten lukken. 

Mediator of advocaat

Bij scheiden in overleg heb je een vertegenwoordiger nodig. Dit kan zijn een mediator, advocaat of scheidingsbegeleider. Deze vertegenwoordiger vertelt je binnen welke kaders je afspraken kunt maken en welke gevolgen bepaalde keuzes hebben voor je toekomst. Kom je er samen niet uit? Dan ga ik voor een van jullie als mediator in gesprek met de vertegenwoordiger van de andere partner. Lees meer over hoe scheidingsmediation precies werkt.

Echtscheidingsconvenant

De afspraken die je samen maakt, leggen we vast in een overeenkomst. Zo'n overeenkomst noemen we een echtscheidingsconvenant. Het convenant is een mijlpaal in het scheidingstraject. Wanneer alle fiscale, financiële en juridische dingen klaar zijn en er ligt een mooi ouderschapsplan voor gedeeld ouderschap, kunnen jullie het convenant ondertekenen. Als het convenant is ingediend en de rechtbank is ook akkoord, dan zit de scheiding erop. Jullie kunnen beginnen aan een nieuw leven.

Waarom de Scheidingsbegeleider?

  • Scheiden zonder spanning en in overleg
  • Eén aanspreekpunt voor de hele scheiding
  • Geen torenhoge kosten
  • Het gezin centraal, zowel kinderen als ouders
  • Ondersteuning achter de schermen van juridische, fiscale en notariële deskundigen
  • Maatwerk met heldere prijsafspraken
  • Geen standaard convenanten
  • Prijs per sessie, dus geen tijdslimiet
  • Volop respect en ruimte voor emoties 


Wil je in goed overleg scheiden?
Met een toekomst voor iedereen in het gezin?