Scheiden met kinderen

Scheiden met kinderen is complex. Ouders scheiden weliswaar van elkaar, maar kinderen scheiden niet van hun ouders. Die moeten gewoon door met dezelfde ouders, maar onder volstrekt nieuwe omstandigheden en verhoudingen. Dat roept niet alleen verdriet en onzekerheid op, dat vraagt om een serieus en nauwkeurig plan voor de toekomst. Want of je het nu leuk vindt of niet; ook als ouders blijf je voor eeuwig aan elkaar verbonden.

Scheiden en kinderen

Ga je uit elkaar met kinderen, dan heb je meer te redden dan alleen je eigen hachje. Voor je kinderen stort namelijk een veilige wereld volledig in elkaar. Verdriet, ontgoocheling en verwarring scharen zich naast gevoelens van schaamte, boosheid en schuldgevoel. Een kind dat in een scheiding terechtkomt, heeft behalve verzorging ook hoop nodig. Hoop op een normaal en gelukkig leven na de scheiding. Je bent het aan de kinderen verschuldigd dat jullie een situatie creëren waarin zij zo goed mogelijk kunnen leven. Een wereld waarin beide ouders apart hun rol hebben en ook samen. 

Samen scheiden, samen werken

Verjaardagen, een ziek kind, een gesprek op school, de opvoeding: als gescheiden ouders zul je vaak genoeg moeten samenwerken. In de ideale wereld gaat gedeeld ouderschap vanzelf en in volledige harmonie. Maar je gaat niet voor niets scheiden, samenwerken was misschien al niet jullie sterkste kant. Hoe moet dat dan in de gescheiden situatie? Dat begint bij het maken van afspraken. De Scheidingsbegeleider helpt jullie daarbij.

Mediation bij een scheiding met kinderen

Als je wilt dat de kinderen zo goed mogelijk uit de scheiding komen, dan is scheiden in overleg je beste optie. Door samen te overleggen kun je een raamwerk maken waarin alles een plaatsje krijgt: de verdeling van spullen, financiën, de woning, de omgangsregeling, de verjaardagen, de schooldingen. Als mediator help ik jullie bij het invullen en vastleggen van die afspraken in een ouderschapsplan en een echtscheidingsconvenant. Daarbij houd ik het belang van het gezin in zijn geheel goed in het oog. Ik zorg dat iedereen aan bod komt en niemand achterblijft. Alleen als iedereen een rechtvaardige plaats in de toekomst krijgt, heeft de scheiding kans van slagen. 

Ouderschapsplan (gezinsplan)

In het ouderschapsplan leggen we vast hoe jullie de wereld voor je zien na de scheiding. Dat gaat over de omgangsregeling, de verdeling van de taken, de woonsituatie van de kinderen. De kinderen werken zoveel mogelijk mee aan het ouderschapsplan, zodat het echt een overeenkomst wordt van jullie allemaal. Als het ouderschapsplan klaar is, mag iedereen in het gezin het plan ondertekenen.

Echtscheidingsconvenant

Behalve een ouderschapsplan vereist een scheiding met kinderen ook dat fiscale, juridische en financiële afspraken worden gemaakt. Als scheidingsmediator bemiddel en adviseer ik over alles wat daarbij komt kijken: kinderalimentatie, ouderlijk gezag, financiën, de woning en andere verplichtingen. Achter de schermen werken juristen en financieel/fiscaal specialisten mee. De afspraken die jullie met elkaar maken leggen we vast in een echtscheidingsconvenant, een volledig op maat gemaakt document. Wanneer het verzoek tot echtscheiding door de advocaat is ingediend en de beschikking van de rechtbank is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, is jullie huwelijk ontbonden.

Nazorg

Kinderen hebben de tijd nodig om aan een nieuw leven met gescheiden ouders te wennen. Kinderen worden groot en soms blijkt na verloop van tijd dat er behoefte is aan nieuwe afspraken, of dat oude afspraken niet nageleefd worden. Als mediator vind ik het belangrijk dat de kinderen tot hun volwassen leeftijd de kans krijgen om hun stem over de gescheiden situatie te laten horen. Ik bied daarom nazorg voor de kinderen tot ze 18 jaar oud zijn.

Waarom de Scheidingsbegeleider?

  • Zonder spanningen scheiden met kinderen
  • Eén aanspreekpunt voor de hele scheiding
  • Geen torenhoge kosten
  • Het gezin centraal, zowel kinderen als ouders
  • Ondersteuning achter de schermen van juridische, fiscale en notariële deskundigen
  • Maatwerk met heldere prijsafspraken
  • Geen standaard convenanten
  • Prijs per sessie, dus geen tijdslimiet
  • Volop respect en ruimte voor emoties 
Scheiden met kinderen? Dan verdient iedereen een goede toekomst.