Schipmediation of relatieonderzoek?

Is scheiden de enige oplossing? Hoe zou het zijn om de verwachtingen die je hebt van elkaar, daadwerkelijk bespreekbaar te maken.
Je had het misschien nooit van jezelf verwacht, maar het overkomt de besten: de relatie is niet wat je had verwacht en het gras bij de buren lijkt zoveel groener. De spanningen in het gezin nemen toe. Ieder rouwt op zijn eigen manier, heeft eigen wensen en zorgen en hoe krijg je al die neuzen weer dezelfde kant op?
Direct scheiden of eerst je relatie onderzoeken?

Schipmediation of relatieonderzoek?

De Scheidingsbegeleider is getraind in de SCHIP-aanpak en gecertificeerd schipmediator. Zij heeft de methode verder uitgewerkt op basis van de Geweldloze Communicatie en gecombineerd met haar jarenlange ervaring als scheidingsbegeleider, gezins- en kindercoach, register- en familiemediator en kindbehartiger. Alleen ouders of alleen kinderen behandelen is namelijk zinloos en leidt tot meer escalatie. Het gezin is een systeem en elk lid van het gezin verdient een stem. 

De relatie-cirkel, de relatie-tijdlijn, de wereld van ......., het gezinsplan en Gezinsvriendelijk Scheiden behoren tot een ontwikkelde methode door De Scheidingsbegeleider. Door gebruik van de cirkel, de tijdlijn en de wereld van ....., krijgen partners inzicht in hun patronen, gedrag en hun pac-mannetjes. De pac-mannetjes zijn de sluipmoordenaars in elke relatie. Zij ontstaan door te blijven denken in verwachtingen en vervolgens stopt de communicatie tussen de partners. Wanneer deze inzichtelijk worden gemaakt, ontstaat er inzicht en daarna begrip voor elkaar. Binnen drie gesprekken, is de ervaring van De Scheidingsbegeleider, ontstaat er lucht en ruimte om elkaar te laten zien waar de pijn zit.

Zinkt jullie huwelijksboot?

Wanneer je relatie op de klippen loopt, dan verzand je als partners vaak in oeverloos verwijten en wijzen met de vinger. Maar dat gaat voorbij aan de essentie. Namelijk: dat de relatie niet is gelukt, en dat dat heel verdrietig is. Partners vergeten vaak dat je daarover mag rouwen. Het gebrek aan erkenning voor dit verdriet gooit olie op het vuur. En vuur zit elke vorm van samenwerking in de weg. Verder samen leven of scheiden in goed overleg is van de baan, en ineens zit je oog in oog met de realiteit van een scheiding vol spanningen.

Scheiding met kinderen

Tussen al die spanningen zit nog een partij: de kinderen. Kinderen die vastzitten in deze spanningen of die tussen twee voortdurend ruziënde ouders wonen hebben geen zorgeloos leven. Maar niet alleen de kinderen zijn de dupe, ook voor jullie als ouders doet vechten pijn. Wanneer het niet lukt om in vrede te scheiden of samen te leven, is het zaak om daar specialistische en effectieve hulp in de schakelen. 

Wat houdt de methode van Anneke in?

De verder ontwikkelde methode van De Scheidingsbegeleider, berust op het principe dat ouders eerst moeten onderzoeken wat hun patronen en gedragingen waren als liefdespartners. Wanneer zij hierin (h)erkenning vinden bij elkaar, vindt er weer verbinding plaats en kunnen zij vanuit inzicht weer begripvol naar elkaar kijken als partners. Ingewikkeld? Nee hoor, De Scheidingsbegeleider heeft ervaren dat partners binnen drie gesprekken weer lucht hebben en hun eigen behoeftes en gevoelens kunnen benoemen. Pas daarna kun je die van de andere gezinsleden erkennen en de verbinding maken als gezin. De methode kan ingezet worden:

  1. Wanneer je huwelijksbootje dreigt te zinken en je wilt kijken of redding nog mogelijk is.
  2. Wanneer je in alle rust wilt scheiden en samen ouders wilt blijven, want dat waren jullie al.

Valt er nog iets te redden?

Als je alleen nog maar kunt vechten met elkaar, dan loopt het voor iedereen slecht af. Scheiden lijkt de enige optie. Maar misschien willen jullie dat diep van binnen niet? Deze methode laat jullie zien of het mogelijk is om de relatie te redden of anders in te vullen. Daarbij leer je om je eigen verliezen te benoemen en te erkennen, en die van de anderen. Wanneer het verdriet en de boosheid plaats maken voor begrip en inzicht, blijkt vaak dat er nog genoeg over is om niet tegen, maar juist vóór te vechten, samen.

Scheiding vol spanningen, nee dank je!

Hoe je het ook wendt of keert: je bent en blijft verbonden met elkaar als je gaat scheiden met kinderen. Als je het als partners in de liefde dus niet meer redt, dan is het voor jullie gezin het beste om het "diploma ouders" opnieuw te behalen. Want hier zijn jullie al een keer voor geslaagd. Als familiemediator en gezinscoach help ik jullie om het verdriet over de scheiding een plaats te geven of het vieren van een hernieuwde relatie. Daarna gaan we aan de slag om de samenwerking op te zoeken met het gezin. Jullie geven daarmee jezelf en de kinderen, weer zicht op een gelukkig leven. 


Willen jullie met respect voor elkaar uit elkaar of samen onderzoeken wat er nog is? Deze methode geeft jullie inzicht en begrip binnen drie gesprekken. Hoe fijn is dat?