Schipmediator

Is scheiden de enige oplossing? Hoe zou het zijn om de verwachtingen die je hebt van elkaar, daadwerkelijk bespreekbaar te maken.
Je had het misschien nooit van jezelf verwacht, maar het overkomt de besten: de relatie is niet wat je had verwacht en het gras bij de buren lijkt zoveel groener. De spanningen in het gezin nemen toe. Ieder rouwt op zijn eigen manier, heeft eigen wensen en zorgen en hoe krijg je al die neuzen weer dezelfde kant op?
Direct scheiden of eerst je relatie onderzoeken?

De Scheidingsbegeleider is getraind in de SCHIP-aanpak en gecertificeerd schipmediator. Zij heeft de methode verder uitgewerkt op basis van de Geweldloze Communicatie en gecombineerd met haar jarenlange ervaring als scheidingsbegeleider, coach, register- en familiemediator en Kindbehartiger. De relatie-cirkel en de relatie-tijdlijn behoren tot een ontwikkelde methode door De Scheidingsbegeleider. Hierdoor krijgen partners inzicht in hun patronen en gedrag en ontstaat er begrip voor elkaar. Binnen drie gesprekken weten jullie waar je aan toe bent en wat je wensen zijn voor de toekomst.

Zinkt jullie huwelijksboot?

Wanneer je relatie op de klippen loopt, dan verzand je als partners vaak in oeverloos verwijten en wijzen met de vinger. Maar dat gaat voorbij aan de essentie. Namelijk: dat de relatie niet is gelukt, en dat dat heel verdrietig is. Partners vergeten vaak dat je daarover mag rouwen. Het gebrek aan erkenning voor dit verdriet gooit olie op het vuur. En vuur zit elke vorm van samenwerking in de weg. Verder samen leven of scheiden in goed overleg is van de baan, en ineens zit je oog in oog met de realiteit van een scheiding vol spanningen.

Scheiding met kinderen

Tussen al die spanningen zit nog een partij: de kinderen. Kinderen die vastzitten in deze spanningen of die tussen twee voortdurend ruziënde ouders wonen hebben geen zorgeloos leven. Maar niet alleen de kinderen zijn de dupe, ook voor jullie als ouders doet vechten pijn. Wanneer het niet lukt om in vrede te scheiden of samen te leven, is het zaak om daar specialistische en effectieve hulp in de schakelen. 

Wat houdt de methode in?

De verder ontwikkelde methode van De Scheidingsbegeleider, berust op het principe dat ouders eerst moeten onderzoeken wat hun patronen en gedragingen waren als partners. Wanneer zij hierin (h)erkenning vinden bij elkaar, vindt er weer verbinding plaats en kunnen zij vanuit inzicht weer begripvol naar elkaar kijken als ouders. Ingewikkeld? Nee hoor, De Scheidingsbegeleider heeft ervaren dat partners binnen drie gesprekken weer lucht hebben en hun eigen behoeftes en gevoelens kunnen benoemen. Pas daarna kun je die van de andere gezinsleden erkennen en de verbinding maken als gezin. De methode kan ingezet worden:

  1. Wanneer je huwelijksbootje dreigt te zinken en je wilt kijken of redding nog mogelijk is
  2. Wanneer je in alle rust wilt scheiden en samen partners in ouderschap wilt blijven

Valt er nog iets te redden?

Als je alleen nog maar kunt vechten met elkaar, dan loopt het voor iedereen slecht af. Scheiden lijkt de enige optie. Maar misschien willen jullie dat diep van binnen niet? Deze methode laat jullie zien of het mogelijk is om de relatie te redden of anders in te vullen. Daarbij leer je om je eigen verliezen te benoemen en te erkennen, en die van de anderen. Wanneer rouw en boosheid uit de wereld is, blijkt vaak dat er nog genoeg over is om niet tegen, maar juist vóór te vechten, samen.

Scheiding vol spanningen, nee dank je!

Hoe je het ook wendt of keert: je bent en blijft verbonden met elkaar als je gaat scheiden met kinderen. Als je het als partners in de liefde dus niet meer redt, dan is het voor iedereen het beste wanneer jullie als partners in ouderschap wel slagen. Als mediator en coach help ik jullie om de rouw over de scheiding een plaats te geven. Daarna gaan we aan de slag om de samenwerking op te zoeken in het ouderschap. Jullie geven daarmee jezelf en de kinderen, weer zicht op een gelukkig leven. 


Willen jullie met respect voor elkaar uit elkaar of samen onderzoeken wat er nog is? Deze methode geeft jullie inzicht en begrip binnen drie gesprekken. Hoe fijn is dat?